Jesteś tu: SZKOLENIA /

Szkolenia

Szkolenia realizowane są w ramach naszego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli GoProgress. Mogą one mieć charakter zamknięty lub otwarty.

Szkolenia zamknięte zamawiane są przez konkretną instytucję i realizowane w Państwa Placówce. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie z instytucją zamawiającą.

Szkolenia otwarte są skierowane do osób indywidualnych zainteresowanych konkretną problematyką. Terminy ustalane są na bieżąco i zamieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI.

Każdy uczestnik szkolenia lub kursu otrzymuje materiały szkoleniowe zawierające wydrukowaną prezentację oraz pakiet narzędzi omawianych i stosowanych podczas zajęć a także zaświadczenie wydane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, na podstawie §3 pkt.5 oraz §18 ust.2.