Jesteś tu: AKTUALNOŚCI /

2011-02-02 / Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

 • nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych oraz integracyjnych;
  terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów;

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci autystycznych, dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju (Profil Psychoedukacyjny PEP-R);
 • nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników;
 • nauka oceny poziomu rozwoju oraz określania zaburzeń w zachowaniu badanego dziecka

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

PROWADZĄCY: mgr Paweł Pflegel

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza powstania PEP-R w ramach programu.
 • Strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego jako punkt wyjścia do diagnozowania możliwości i ograniczeń dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 • Założenia teoretyczne PEP-R: badania porównawcze z dziećmi zdrowymi, konstrukcja profilu, rzetelność i trafność, PEP-R a testy inteligencji, posługiwanie się – kwalifikacje, warunki.
 • Praktyczna prezentacja testu i sposobu oceniania (pomoce testowe, arkusz zapisu, film video): budowa skal, przeprowadzanie części badającej poziom rozwoju oraz dotyczącej zachowania.
 • Interpretacja wyników: profil rozwoju (przykłady), profil zachowań, iloraz rozwoju.
 • Prezentacja norm rozwojowych.
 • Praktyczne ćwiczenie sposobu oceny poszczególnych zadań (na podstawie materiałów video).
 • Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (AAPEP) jako dalsza perspektywa diagnozowania.
 • Wnioski i refleksje grupy na podstawie wypracowanych materiałów i własnych doświadczeń zawodowych.
KOSZT SZKOLENIA: 250 zł/osoba

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - w uwagach proszę wpisać termin szkolenia