Jesteś tu: AKTUALNOŚCI /

2011-12-01 / Diagnoza funkcjonowania młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju AAPEP / TTAP

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych, specjalnych oraz integracyjnych;
pracowników WTZ, ZAZ, DPS;
do terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów;

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie narzędzia do diagnozy poziomu funkcjonowania młodzieży i dorosłych osób z autyzmem, z zaburzeniami komunikacji oraz innymi zaburzeniami rozwoju jakim jest Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych AAPEP oraz Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych TTAP;
 • nabycie umiejętności obliczania, graficznego przedstawiania i interpretowania wyników badania;
 • poznanie uwarunkowań oraz wymogów rzetelnej i trafnej strategii w konstruowaniu indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu o wyniki uzyskane w badaniu
CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Ogólne założenia programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) i geneza narzędzi diagnostycznych w ramach programu.
 • Założenia teoretyczne AAPEP / TTAP: konstrukcja profilu; posługiwanie się – kwalifikacje, warunki.
 • Praktyczna prezentacja testu i sposobu oceniania (pomoce testowe, arkusz zapisu, film video, zdjęcia): budowa testu (Skala Obserwacji Bezpośredniej, Skala Obserwacji w Domu, Miejscu Pracy); prezentacja skali wykonawczej -  Skali Bezpośredniej Obserwacji.
 • Interpretacja wyników: graficzny profil testu AAPEP / TTAP: punktacja oraz umiejętności i średnia ze skali, prezentacja wyników.
 • Ćwiczenia praktyczne – realizacja wybranych zadań (Skala Obserwacji Bezpośredniej) oraz sposób oceny zadań.
 • Przykładowe profile graficzne.
 • Podstawowe  źródła informacji dotyczące przygotowania programu terapeutycznego.
 • Wnioski i refleksje grupy na podstawie wypracowanych materiałów i własnych doświadczeń zawodowych.

KOSZT SZKOLENIA: 

szkolenie zamkniete 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba