Jesteś tu: POMOCE / Test TTAP/AAPEP /

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

NAZWA PRODUKTU


DANE KONTAKTOWE

Adres e-mail

Telefon


DANE DO FAKTURY

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Ulica / Nr domu i lokalu

Kod pocztowy / Miejscowość

NIP / PESEL


Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Ulica / Nr domu i lokalu

Kod pocztowy / Miejscowość

Adres e-mail

Telefon


DODATKOWE INFORMACJE


WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Powyższy formularz zamówienia stanowi podstawę do wystawienia Faktury PRO-FORMA. Zostanie ona przesłana w ciągu 3 dni roboczych na podany przez Państwa adres wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz szczegółami dotyczącymi realizacji.

PŁATNOŚĆ Wpłaty należy dokonać przelewem na konto firmy REMEDIAR na podstawie Faktury PRO-FORMA w terminie do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

DOSTAWA Dostarczenie towaru nastąpi kurierem w terminie do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu. Koszt przesyłki wliczony w cenę zakupu. Przesyłka ubezpieczona.

DANE OSOBOWE REMEDIAR sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych Klientów strony internetowej www.remediar.pl, zobowiązuje się do ich przetwarzania z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu/wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu żądania do Administratora.

Wyślij

DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Na podany przez Państwa adres w ciągu 3 dni roboczych zostanie wysłany mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz szczegółami dotyczącymi realizacji. Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z NASZEJ OFERTY I ZAPRASZAMY PONOWNIE!

•••