Diagnoza funkcjonowania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju TTAP/AAPEP

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz integracyjnych, pracowników WTZ, ZAZ, DPS

do terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • geneza narzędzi diagnostycznych w ramach programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)
  • konstrukcja profilu TTAP / AAPEP - budowa testu (Skala Obserwacji Bezpośredniej, Skala Obserwacji w Domu, Miejscu Pracy), posługiwanie się testem, kwalifikacje, warunki
  • praktyczna prezentacja skali wykonawczej (Skali Bezpośredniej Obserwacji) oraz sposobu oceniania - pomoce testowe, arkusz zapisu, film video, zdjęcia
  • interpretacja wyników: graficzny profil testu TTAP / AAPEP , punktacja oraz umiejętności i średnia ze skali, prezentacja wyników
  • ćwiczenia praktyczne – realizacja wybranych zadań (Skala Obserwacji Bezpośredniej) oraz sposób oceny zadań, przykładowe profile graficzne
  • podstawowe  źródła informacji dotyczące przygotowania programu terapeutycznego.

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress