Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju Profil Psychoedukacyjny PEP-r

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

placówek oświatowych i terapeutycznych: przedszkoli, specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju

psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli i terapeutów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • geneza powstania testu Profil Psychoedukacyjny – program TEACCH: Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji
  • istota testu i jego budowa – skala rozwoju, skala zachowań, rzetelność i trafność - badania porównawcze z dziećmi zdrowymi, PEP-R a testy psychologiczne
  • koncepcja oceny testu – perspektywa rozwojowa, strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego
  • posługiwanie się testem – kwalifikacje badacza, warunki badania, warsztat badacza (materiały testowe, arkusze robocze)
  • kompetencje badacza - praktyczne ćwiczenie sposobu oceny poszczególnych zadań (na podstawie materiałów video), wykonywania zadań testowych (praca w małych grupach) oraz ćwiczenie obliczania wyników testu
  • interpretacja i prezentacja wyniki badania - profil rozwoju, profil zachowań, iloraz rozwoju
  • dalsza perspektywa diagnozowania - „Profil Psychoedukacyjny” dla młodzieży i dorosłych TTAP/ AAPEP

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress