Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

placówek oświatowych i terapeutycznych: przedszkoli, specjalnych szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju

psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli i terapeutów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwoju – przegląd potrzeb rozwojowych
  • przygotowanie strategii terapii – podstawowe pojęcia: model interakcji, perspektywa rozwojowa,
  • diagnoza funkcjonalna jako rozpoznanie specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka, strefa najbliższego rozwoju
  • cele programu terapeutycznego – klasyfikacja, hierarchia, obszary oddziaływań (zakres i treści, mapa celów)
  • konstruowanie indywidualnego programu terapeutyczno-edukacyjnego
  • wdrażanie programu – strategie postępowania, priorytety, indywidualizacja, generalizacja
  • progresywna zmiana celów – diagnoza krocząca, re-diagnoza, ewaluacja

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress