Uczeń z zespołem Aspergera, autyzmem - trudności i wyzwania

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

rad pedagogicznych szkół publicznych i niepublicznych, masowych oraz integracyjnych, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych

nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • geneza autyzmu, jego przyczyny i patomechanizmy
  • specyfika funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera/autyzmem w środowisku szkolnym
  • priorytetowe zadania szkoły i wyzwania integracji w grupie rówieśniczej
  • sposoby radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się przed nauczycielami - zasady pracy i strategie postępowania z uczniem autystycznym: strukturalizacja czasu i przestrzeni, system motywacyjny, system komunikacji, modyfikacja zachowań, teoria umysłu
  • wspieranie w rozwoju osoby z autyzmem w szkole – pokonywanie ograniczeń, stymulowanie możliwości


CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress