Jak pomagać dorosłym osobom z autyzmem

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz integracyjnych, pracowników WTZ, ZAZ, DPS

do terapeutów, pedagogów, psychologów, logopedów, asystentów osoby niepełnosprawnej

PROGRAM SZKOLENIA:

  • autyzm jako całościowe zaburzenie rozwoju trwające całe życie
  • problemy i bariery dorosłych osób z autyzmem wynikające z zaburzenia oraz otoczenia
  • wybrane podejścia i formy terapii osób z autyzmem
  • zasady postępowania z osobą autystyczną
  • diagnoza funkcjonalna - profil funkcjonowania oraz indywidualna ścieżka rozwoju
  • zaburzenia sensoryczne - stymulacja jako terapia przetrwania
  • porozumiewanie się - alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
  • budowanie systemu motywacyjnego
  • strukturyzacja i wizualizacja środowiska funkcjonowania
  • zachowania trudne - strategie reaktywne i proaktywne

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress