Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwoju

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

instytucji oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, placówek rehabilitacyjnych

psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, terapeutów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • specyfika funkcjonowania osób z autyzmem, innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • rodzaje i kategorie zachowań niepożądanych i ich przyczyny
  • możliwe podejścia, metody i strategie w pracy nad zachowaniami niepożądanymi
  • sposoby radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi – model postępowania: opis i analiza zachowania, przyczyna zachowania, zaspokajanie potrzeb i kompensowanie zaburzonych funkcji, wprowadzanie i realizowanie strategii, ewaluacja
  • wspieranie zachowań pożądanych: elementy MODELU PBS (Positive Behavior Supports)
  • rola najbliższego otoczenia w pracy nad zachowaniem

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress