Autyzm - jak to zdiagnozować!

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Punktów Konsultacyjnych, Zespołów Diagnostyczno-Orzeczniczych, Placówek Oświatowych i Terapeutycznych

lekarzy, psychologów, logopedów, pedagogów, terapeutów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • geneza autyzmu, przyczyny i patomechanizmy
  • standardy diagnozowania: procedury, kompetencje i zadania członków zespołu
  • kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu na podstawie klasyfikacji ICD-10 oraz DSM-IV/V
  • narzędzia diagnozy: obserwacja, próby kliniczne, kwestionariusze pomocnicze, rodzaje wywiadów z rodzicami oraz osobami diagnozowanymi
  • diagnoza różnicowa autyzm z innymi zaburzeniami
  • „złoty standard” diagnozy w krajach zachodnich: narzędzia ADOS i ADI-R
  • przekaz diagnozy rodzicom/opiekunom prawnym i/lub osobie diagnozowanej: wnioski zespołu, zalecenia i wskazówki

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:  

szkolenie zamknięte 4800
szkolenie otwarte 400 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress