Teoria umysłu w praktyce - sztuka zrozumienia rozumienia

SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO:

instytucji oświatowych i terapeutycznych – przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, placówek rehabilitacyjnych

psychologów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, terapeutów

PROGRAM SZKOLENIA:

  • dziecięce teorie umysłu - czy są i jak powstają w procesie rozwoju człowieka
  • trudności osób z autyzmem w rozpoznawaniu własnych stanów umysłu oraz problemy z przypisywaniem stanów umysłu innym
  • poziomy rozpoznawania stanów emocjonalnych i stanów informacyjnych
  • sposoby uczenia dzieci z autyzmem czytania umysłu – system czytania umysłu wg Simona Barona-Cohena
  • znaczenie teorii umysłu we wczesnym diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu

CZAS TRWANIA: 8 godzin dydaktycznych

KOSZT SZKOLENIA:
szkolenie zamknięte 3600
szkolenie otwarte 300 zł/osoba

szkolenie realizowane przez NODN GoProgress